Thomastik-Infeld Vienna Outstanding String Performer Award

2021 AWARD RECIPIENT

  • Cameron Breiter (Kinistino, SK)
  • Helen Faucher (Moncton, NB)

2019 AWARD RECIPIENT

  • Alex Fox (Waterloo, ON)
  • Cynthia Le (Toronto, ON)

2018 AWARD RECIPIENT

  • Cassandra Leshchyshyn (Toronto, ON)
  • Emmanuelle Sievers (Markham, ON)

2017 AWARD RECIPIENT

  • Jaedon Daly (Hamilton, ON)
  • Patricio Flores (Toronto, ON)

2016 AWARD RECIPIENT

  • Michael Cotton (TORONTO, ON)

MusicFest Sponsors